Er zijn verschillende parkeermogelijkheden bij het Kuinderbos.

Parkeerterreinen in het Kuinderbos:
P1: De Veenkuil, Hopweg 21, Bant.
P2: Schansweg, Bant: voor het natte neuzenpad en dagrecreatieterrein
P3: Hopweg (tussen Veenkuil en Schoterweg), Bant: voor de observatiehut.
P4: Hopweg vlakbij Kuinre: voor Burchtbos en startpunten wandelroutes.